Hoe gaan In-App aankopen en aanschaf van ZC4 in zijn werk?

In-App aankopen vanuit ZC4 geven de mogelijkheid om vanuit het programma extra inhoud aan te kopen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

  • Repertoria
  • Materia Medica

Het aanschaffen van ZC4 zelf, gebeurt vanuit de activatie dialoog. De onderstaande video’s geven achtereenvolgens aan hoe het doen van In-App aankopen en ZC4 zelf in zijn werk gaat.