Meteen naar de inhoud

Release 1.61 – De Translatie Release

ZCP 1.61 is uit.
Wat is er gewijzigd?

  • ZCP is geschikt gemaakt voor het ondersteunen van een 2e taal bij een repertorium.
  • The New World Veterinary Repertory 2021 is nu in vertaling in het Nederlands beschikbaar voor ZCP.
  • Meer informatie over extra functies die bij ZCP kunnen worden aangeschaft zijn toegevoegd op de website. De eerste groepen hebben ZCP pakketten aangeschaft. Voor meer informatie over groepsaankopen, neem contact op.
  • Analyses kunnen nu worden beperkt op de middelen in een deel van de rubrieken. Tevens kunnen middelen van rubrieken worden uitgesloten van de analyse.
  • Analyses die gebaseerd zijn op een ander repertorium worden nu in het blauw weergegeven. Ook wordt in de analyse het repertorium waarop de analyse is gebaseerd weergegeven.
  • Je kunt nu gebruik maken van je Google agenda met ZCP. Daarvoor gebruik je de Google/CalDav Module. Tevens is de integratie met de Office365 Outlook Agenda verbetert. Je kunt nu je afspraken bekijken vanuit ZCP.
  • Het crashen van ZCP als bepaalde middelen niet bekend zijn binnen ZCP en wel worden overgenomen uit Radar Opus.
  • Het overzetten van rubrieken in bloembladen in een analyse van het ene bloemblad naar het andere liep niet helemaal goed als de analyse was geopend terwijl het repertorium waarop het gebaseerd was niet geopend was.
  • In 1.59 was een poging gedaan om verschillen in tekstbreedte bij gebruik van meerdere beeldschermen op te lossen. Het effect ervan was averecht. Deze wijziging was erger dan de kwaal en hebben we teruggedraaid.
  • Het downloaden van extra materiaal voor ZCP was nog steeds niet robuust en brak bij sommige gebruikers steeds af. In versie 1.61 is de code nog eens goed onder de loep genomen en geheel anders opgezet, waardoor het beter past in het code frame van de gebruikte Qt bibliotheek. Als het goed is, is de code nu wel robuust.

Nieuwe mogelijkheden

Analyses kunnen worden beperkt tot middelen uit rubrieken

Er zijn nieuwe mogelijkheden om de middelen die worden meegenomen in een analyses verder te beperken. Hiervoor was al een filterknop (), maar in deze nieuwe release kan de analyse met behulp van de rechtermuisknop worden beperkt tot de middelen van een selectie van rubrieken, of de van die rubrieken kunnen uitgesloten van de analyse. Zie de beide afbeeldingen hieronder.

Beperken van middelen op geselecteerde rubrieken
De beperking op rubrieken weer opheffen.
Middelen van rubrieken uitsluiten van de analyse

Analyses op basis van een ander repertorium

Vanaf deze versie kun je zien dat een analyse niet gebaseerd is op het geopende repertorium aan de hand van de kleur van de rubrieken. Die worden dan in het blauw weergegeven. Zie onderstaande afbeelding.

Het was al mogelijk om analyses gemaakt op basis van een repertorium dat je zelf niet hebt wel in te zien, maar nu is het beter zichtbaar dat ze niet van het huidig geopende repertorium zijn.

Rubrieken worden nu blauw weergegeven in de analyse als het bijbehorende repertorium niet geopend is.

Een tweede taal voor een repertorium

Vanaf versie 1.60 is het mogelijk om een tweede taal te laden in een repertorium en die als standaard taal te gebruiken. Heen en weer schakelen tussen de talen is een klik met de muis.

Deze functionaliteit is toegevoegd om de komende vertaling van de Complete Repertory te ondersteunen. Vanaf versie 1.60 is de Nederlandse Vertaling van de New World Veterinary Repertory al beschikbaar. Deze, op basis van de vertaalbasis van de Complete, gemaakte vertaling was snel te realiseren.

De functie werkt heel eenvoudig. Als er meerdere talen beschikbaar zijn voor een repertorium, dan wordt in de knoppenbalk een taal-wissel knop zichtbaar.

Van taal wisselen bij een repertorium dat meerdere talen heeft.

Deze knop blijft voor alle deel-vensters van het repertorium beschikbaar, dus ook bij de analyse. Je kunt dan eenvoudig en snel van taal wisselen. Hieronder staat een analyse in het engels en wordt er gekozen om te wisselen naar de nederlandse taal.

Wisselen van taal als de analyse open staat

Het resultaat van het wisselen, hetgeen instantaan zichtbaar is, kun je hieronder zien.

Het resultaat na wisselen van taal.